Privacy verklaring

Wie zijn wij
Zorgboerderij Erve Knippert
Hulstweg 11
7482 RW Haaksbergen
KvK-inschrijfnummer: 75553856

Zorgboerderij Erve Knippert respecteert de privacy van al haar deelnemers en behandelt persoonlijke informatie die door hen wordt verstrekt als vertrouwelijk. We verzamelen, gebruiken en bewaren dergelijke gegevens met alle zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is onze manier om u te vertellen welke informatie we verzamelen, op welke manier we de informatie gebruiken en beveiligen, aan wie we het doorgeven en op welke manier u toegang heeft tot de informatie en hoe u deze kunt veranderen of laten verwijderen. Neem even de tijd om onderstaande gedeelten te lezen.

Welke informatie wordt door ons verzameld en verwerkt?

– Afhankelijk van de functionaliteit van de website die u gebruikt kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen onder andere de volgende informatie bevatten:
·      Informatie die u verstrekt binnen de context van een dienst van Zorgboerderij Erve Knippert, zoals uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer;
·      Informatie over uw zorgvraag en persoonlijke situatie, met inbegrip van wensen over de eventueel te ontvangen diensten en andere informatie die u met ons deelt om informatie op te vragen bij Zorgboerderij Erve Knippert;
·      Informatie over uw gebruik van de website, voorkeur voor communicatievorm, statistische gegevens met betrekking tot uw zorgvraag;
·      Eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan Zorgboerderij Erve Knippert.

Wij vragen u om uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, omdat wij deze nodig hebben om op uw verzoek met u in contact te komen.
Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken dan vragen wij u toestemming om deze persoonsgegevens op te slaan en te verwerken.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw informatie?
Zorgboerderij Erve Knippert kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

·      Om u in staat te stellen de website te gebruiken en om de diensten van Zorgboerderij Erve Knippert te leveren (zoals het uitvoeren van een aanmelding voor een dienst op Zorgboerderij Erve Knippert of het beantwoorden van een verzoek om informatie);
·      Voor identificatie- en verificatiedoeleinden;
·      Om betalingen te kunnen verwerken;
·      Om u informatie toe te zenden per post, email, sms of telefoon over de eigen diensten van Zorgboerderij Erve Knippert, zoals nieuwsberichten;
·      Om anonieme statistische gegevens te genereren.

We zullen ervoor zorgen dat we alleen informatie sturen waarvan we denken dat het interessant is voor u, bijvoorbeeld informatie over onze dienstverlening waar u om heeft verzocht. Als u deze informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u dit aangeven via info@erveknippert.nl

Gebruikers van www.erveknippert.nl
Als u een aanmeldformulier en/of een contactformulier invult via onze website dan worden uw persoonsgegevens opgeslagen binnen de EER. Mocht u hier op tegen zijn of u wilt zich op een andere manier voor onze dienstverlening aanmelden of informatie opvragen, dan kunt u contact opnemen via email: info@erveknippert.nl of telefoon: 074-3676511.

Verstrekking gegevens aan derden
Af en toe moeten we bedrijven buiten Zorgboerderij Erve Knippert inhuren om ons te helpen met bepaalde diensten. In sommige van deze gevallen zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen met deze bedrijven, omdat zij deze nodig hebben om de service aan Zorgboerderij Erve Knippert en uiteindelijk aan u, uit te kunnen voeren. U kunt hierbij denken aan het onderhoud van software, controle door accountants en over gespecialiseerde dienstverleners. Met deze bedrijven worden duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de veilige behandeling van uw persoonsgegevens. We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Ze worden streng gecontroleerd door Zorgboerderij Erve Knippert om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd blijft. Deze partijen mogen nooit zelfstandig uw gegevens gebruiken of doorgeven. Zorgboerderij Erve Knippert geeft uw persoonsgegevens ook door aan derden indien de zorgboerderij daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetten of voorschriften.

Hoe beschermt Zorgboerderij Erve Knippert uw persoonlijke informatie?
Om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen, toegang ertoe door onbevoegden te voorkomen en erop toe te zien dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt, heeft Zorgboerderij Erve Knippert passende fysieke, elektronische en beheerstechnische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die de zorgboerderij verzamelt en ontvangt te beschermen en te beveiligen. De website is voorzien van een firewall, die is ontworpen en ingesteld om de persoonsgegevens die van u worden verzameld te beschermen tegen ongeautoriseerde en onbedoelde toegang.

Inzage in en wijziging en verwijdering van uw gegevens
Indien u wilt weten welke informatie Zorgboerderij Erve Knippert van u heeft verzameld, kunt u een verzoek indienen bij Zorgboerderij Erve Knippert om een overzicht van uw persoonsgegevens te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@erveknippert.nl. Zorgboerderij Erve Knippert zal deze informatie binnen 4 weken schriftelijk aan u verstrekken na identificatie. Indien de persoonsgegevens die Zorgboerderij Erve Knippert over u in bezit heeft onjuist of onvolledig zijn, of onnodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, kunt u Zorgboerderij Erve Knippert vragen de gegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren. Zorgboerderij Erve Knippert zal binnen 4 weken op een dergelijk verzoek reageren. Zorgboerderij Erve Knippert behoudt zich alle rechten voor om de privacyverklaring zo nu en dan eenzijdig te wijzigen of bij te werken. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op onze website en voorzien van een publicatiedatum. Indien u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot privacy- of beveiligingskwesties, kunt u contact opnemen met info@erveknippert.nl.

Datum van publicatie
30-01-2022

We helpen u graag

U kunt hier uw vraag stellen. We nemen dan binnenkort contact met u op!

Dit is mijn CV

 

 

 Wie is Marga?

Marga Broekhuis, afkomstig uit een agrarisch ondernemersgezin, was vanaf 1975 tot 2001 werkzaam bij woon- en zorgcentrum het Saalmerink te Haaksbergen. Marga is hier gestart als verzorgende en werd na een jaar subhoofd. Anderhalf jaar later werd ze afdelingshoofd en was zij verantwoordelijk voor de coördinatie van een afdeling met 75 bewoners en 12 medewerkers. In deze functie heeft zij naast de directe zorg voor ouderen veel managementervaring opgedaan waardoor zij goed in staat is om uitvoering te geven aan coördinerende taken op afdelingsniveau. Ze groeide door en werd gevraagd om het project ‘Flankerend ouderenbeleid’ op te zetten. Ze gaf uitvoering aan, realiseerde en droeg de verantwoording voor de dagzorg, nachtzorg en tijdelijke 24-uurs opname voor zorgafhankelijke ouderen uit Haaksbergen en omstreken in het Saalmerink. Hierbij gaf zij uitvoering aan dagbesteding gericht op circa tien ouderen met beperkingen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Dit groeide uit tot 5 dagen per week dagzorg waar zij tot augustus 2001 teamleider van was.

Werkervaring

Marga heeft een professionele achtergrond in de ouderenzorg en heeft na haar vakopleiding een groot aantal jaren gewerkt als medewerker, coördinator en leidinggevende. Naast haar basisopleiding heeft ze aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van leiding geven, geriatrie en economische vorming. Daarnaast heeft ze tal van vakgerichte cursussen en trainingen gevolgd om haar kennis en expertise te vergroten. Haar cv is hieronder te vinden.

2001 – Heden

 • Zorgboerin en eindverantwoordelijke Zorgboerderij Erve Knippert en leidinggevende team Zorgboerderij Erve Knippert
 • Eindverantwoordelijk voor het dagelijks aansturen en managen van Zorgboerderij Erve Knippert.
 • Verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het totale zorgproces van de deelnemers, die de dagzorg bezoeken.
 • Verantwoordelijk voor het uitzetten van het beleid van Zorgboerderij Erve Knippert.
 • Leiding geven aan medewerkers en vrijwilligers
 
1975 – 2001
 
 • Leidinggevende zorgafdeling (75 bewoners)
 • Teamleider dagzorg het Saalmerink
 • Opzet en coördinator flankerend ouderenbeleid

Opleidingen

 • 1975 -1977 Middelbaar Dienstverlenende Gezondheids Opleiding. Verzorgende 
 • 1979 – Voortgezette opleiding bejaardenverzorgster 
 • 1980 – Geriatrie 
 • 1981 – Leiding geven 
 • 1982-1983 – Activiteiten begeleidster 
 • 1986 – Economische vorming toekomstig ondernemer (agrarische opleiding)

Cursussen
Periode: 1987 tot heden

 • Omgaan met depressieve ouderen
 • Til cursus
 • Aanbieden van dagelijkse activiteiten binnen dagbestedingsprojecten
 • Bloemschikken met deelnemers
 • Spreken in het openbaar
 • Gesprekstechniek
 • Basiscursus PGB voor organisaties
 • Bedrijfshulpverlening + AED
 • Thema-avond: PGB + manisch depressief
 • Studiedag: Hoe promoot ik ons bedrijf (2003)
 • Thema-avond: ADHD (2004)
 • Thema-avond: Geef me de vijf
 • Thema-avond: Agressie
 • Thema-avond: Parkinson
 • Thema-avond: Slechthorendheid
 • Thema-avonden: Dementie
 • Thema-avond: Stemmen in je hoofd
 • Thema-avond: begeleiding stagiaires
 • Verdieping AWBZ
 • Verdieping WMO Verdieping Coöperaties
 • Verdieping Harmonisatie Kwaliteit Zorg (HKZ)

We helpen u graag

Het spijt ons dat uw vraag (nog) niet op onze website staat vermeld.
Stel hem gerust in dit formulier en we nemen binnenkort contact met uw op!

[contact-form-7 id="915" title="Contactformulier 1"]