Privacy verklaring

Wie zijn wij
Zorgboerderij Erve Knippert
Hulstweg 11
7482 RW Haaksbergen
KvK-inschrijfnummer: 75553856

Zorgboerderij Erve Knippert respecteert de privacy van al haar deelnemers en behandelt persoonlijke informatie die door hen wordt verstrekt als vertrouwelijk. We verzamelen, gebruiken en bewaren dergelijke gegevens met alle zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is onze manier om u te vertellen welke informatie we verzamelen, op welke manier we de informatie gebruiken en beveiligen, aan wie we het doorgeven en op welke manier u toegang heeft tot de informatie en hoe u deze kunt veranderen of laten verwijderen. Neem even de tijd om onderstaande gedeelten te lezen.

Welke informatie wordt door ons verzameld en verwerkt?

– Afhankelijk van de functionaliteit van de website die u gebruikt kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen onder andere de volgende informatie bevatten:
·      Informatie die u verstrekt binnen de context van een dienst van Zorgboerderij Erve Knippert, zoals uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer;
·      Informatie over uw zorgvraag en persoonlijke situatie, met inbegrip van wensen over de eventueel te ontvangen diensten en andere informatie die u met ons deelt om informatie op te vragen bij Zorgboerderij Erve Knippert;
·      Informatie over uw gebruik van de website, voorkeur voor communicatievorm, statistische gegevens met betrekking tot uw zorgvraag;
·      Eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan Zorgboerderij Erve Knippert.

Wij vragen u om uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, omdat wij deze nodig hebben om op uw verzoek met u in contact te komen.
Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken dan vragen wij u toestemming om deze persoonsgegevens op te slaan en te verwerken.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw informatie?
Zorgboerderij Erve Knippert kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

·      Om u in staat te stellen de website te gebruiken en om de diensten van Zorgboerderij Erve Knippert te leveren (zoals het uitvoeren van een aanmelding voor een dienst op Zorgboerderij Erve Knippert of het beantwoorden van een verzoek om informatie);
·      Voor identificatie- en verificatiedoeleinden;
·      Om betalingen te kunnen verwerken;
·      Om u informatie toe te zenden per post, email, sms of telefoon over de eigen diensten van Zorgboerderij Erve Knippert, zoals nieuwsberichten;
·      Om anonieme statistische gegevens te genereren.

We zullen ervoor zorgen dat we alleen informatie sturen waarvan we denken dat het interessant is voor u, bijvoorbeeld informatie over onze dienstverlening waar u om heeft verzocht. Als u deze informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u dit aangeven via info@erveknippert.nl

Gebruikers van www.erveknippert.nl
Als u een aanmeldformulier en/of een contactformulier invult via onze website dan worden uw persoonsgegevens opgeslagen binnen de EER. Mocht u hier op tegen zijn of u wilt zich op een andere manier voor onze dienstverlening aanmelden of informatie opvragen, dan kunt u contact opnemen via email: info@erveknippert.nl of telefoon: 074-3676511.

Verstrekking gegevens aan derden
Af en toe moeten we bedrijven buiten Zorgboerderij Erve Knippert inhuren om ons te helpen met bepaalde diensten. In sommige van deze gevallen zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen met deze bedrijven, omdat zij deze nodig hebben om de service aan Zorgboerderij Erve Knippert en uiteindelijk aan u, uit te kunnen voeren. U kunt hierbij denken aan het onderhoud van software, controle door accountants en over gespecialiseerde dienstverleners. Met deze bedrijven worden duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de veilige behandeling van uw persoonsgegevens. We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Ze worden streng gecontroleerd door Zorgboerderij Erve Knippert om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd blijft. Deze partijen mogen nooit zelfstandig uw gegevens gebruiken of doorgeven. Zorgboerderij Erve Knippert geeft uw persoonsgegevens ook door aan derden indien de zorgboerderij daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetten of voorschriften.

Hoe beschermt Zorgboerderij Erve Knippert uw persoonlijke informatie?
Om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen, toegang ertoe door onbevoegden te voorkomen en erop toe te zien dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt, heeft Zorgboerderij Erve Knippert passende fysieke, elektronische en beheerstechnische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die de zorgboerderij verzamelt en ontvangt te beschermen en te beveiligen. De website is voorzien van een firewall, die is ontworpen en ingesteld om de persoonsgegevens die van u worden verzameld te beschermen tegen ongeautoriseerde en onbedoelde toegang.

Inzage in en wijziging en verwijdering van uw gegevens
Indien u wilt weten welke informatie Zorgboerderij Erve Knippert van u heeft verzameld, kunt u een verzoek indienen bij Zorgboerderij Erve Knippert om een overzicht van uw persoonsgegevens te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@erveknippert.nl. Zorgboerderij Erve Knippert zal deze informatie binnen 4 weken schriftelijk aan u verstrekken na identificatie. Indien de persoonsgegevens die Zorgboerderij Erve Knippert over u in bezit heeft onjuist of onvolledig zijn, of onnodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, kunt u Zorgboerderij Erve Knippert vragen de gegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren. Zorgboerderij Erve Knippert zal binnen 4 weken op een dergelijk verzoek reageren. Zorgboerderij Erve Knippert behoudt zich alle rechten voor om de privacyverklaring zo nu en dan eenzijdig te wijzigen of bij te werken. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op onze website en voorzien van een publicatiedatum. Indien u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot privacy- of beveiligingskwesties, kunt u contact opnemen met info@erveknippert.nl.

Datum van publicatie
30-01-2022