zorgboerderij

erve knippert

Wensgerichte Dagbesteding
voor ouderen 50+

Hoe het allemaal begon...

Marga Broekhuis begeleidde in het Saalmerink, een woon- en zorgcentrum in Haaksbergen, groepen ouderen die deelnamen aan de dagbesteding. Af en toe was er een oudere die aangaf: “Dit is niets voor mij, ik verveel mij, ik blijf thuis.” Een andere oudere zei: “Ik ben een buitenmens, ik hoor niet binnen te zitten. Ik wil een koe zien lopen en nuttig werk doen.”

Deze ouderen gaven dit aan omdat zij natuurliefhebber waren of altijd op een boerderij hadden gewerkt en geleefd. Zij voelden zich daarom niet thuis in een instelling. Zij waren niet met handwerken en knutselen grootgebracht en voelden zich bij deze vorm van dagbesteding niet nuttig. De wens van deze ouderen hield Marga bezig. In juni 2001 besloot zij daarom te starten met het bieden van dagbesteding op de boerderij van ‘Erve Knippert’. 

Erve Knippert is een fraai gelegen boerderij aan de Hulstweg in buurtschap Stepelo, in een afwisselend landschap van bossen, heide, weilanden en akkers. De boerderij ligt in het buitengebied van de gemeente Haaksbergen en grenst aan de openbare weg. Er is 9 hectare cultuurgrond in gebruik die op biologische wijze bewerkt wordt. Op deze cultuurgrond worden onder andere 20 stuks jongvee gehouden dat wordt opgefokt van kalf tot koe. Er lopen varkens en schapen in de wei en stal. Ook zijn er veel kleindieren zoals scharrelkippen, scharrel eenden, postduiven, konijnen, pauwen en een hond. Erve Knippert biedt de dieren vrije uitloop en enorm veel ruimte om te scharrelen op het fraaie erf, het aangrenzende bos en de houtwal. Op ongeveer 300 meter afstand is de boerderij met het openbaar vervoer te bereiken.

Video afspelen

Visie en missie

Onze visie is het bieden van een zinvolle, plezierige dagbesteding voor ouderen in een landelijke omgeving ter bevordering van de zelfredzaamheid en sociale contacten alsmede het ontlasten van mantelzorger(s). 

Onze missie is wensgerichte zorg verlenen voor ouderen vanuit aandacht en betrokkenheid, door uit te gaan van datgene wat een deelnemer wil en als belangrijk ervaart. Hierbij staat het meebeleven van het gewone dagelijkse leven in een huiselijke sfeer centraal. De boerderij is inspiratiebron bij alle werkzaamheden.

Kwaliteits
waarborging

Zorgboerderij Erve Knippert staat bij zorgaanbieders, zorgprofessionals, ouderen en mantelzorgers bekend vanwege het hoge kwaliteitsniveau en het unieke zorgaanbod. Het doel is dan ook om dit in stand te houden.

Meedoen aan het landelijke kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen is voor zorgboeren vrijwillig. Zorgboerderij Erve Knippert vindt dat deelnemers recht hebben op kwalitatief goede zorg en vindt het belangrijk om actief aan kwaliteit te werken en dit voor iedereen inzichtelijk te maken. Vanaf januari 2003 bestaat de mogelijkheid om het landelijk ontwikkelde kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen ter beoordeling voor te leggen aan de Federatie Landbouw en Zorg. In januari 2003 heeft Zorgboerderij Erve Knippert als eerste zorgboerderij van Nederland het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen ter toetsing  aangeleverd bij het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg. In het voorjaar van 2004 mocht Erve Knippert hierdoor landelijk als eerste het kwaliteitswaarborg certificaat in ontvangst nemen. Zorgboerderij Erve Knippert is de eerste zorgboerderij in Nederland die dit keurmerk al 18 jaar op rij met trots draagt. 

logo kwaliteitskeurmerk zorgboerderijen

Het team van zorgboerderij Erve Knippert blijkt ieder jaar opnieuw in staat om de wensgerichte en persoonlijke zorg, zoals beschreven in de missie en visie, te leveren. Dit blijkt onder andere uit het onafhankelijke tevredenheidsonderzoek dat wordt ingevuld door de deelnemers. 

Zo werden in 2023 de activiteiten met maar liefst een  8,3 en de begeleiding met een 8,5 beoordeeld!

 

Ons team

Ons team bestaat uit enthousiaste zorgprofessionals die iedere week klaarstaan om de deelnemers een plezierige dag te bezorgen. Binnen ons team kennen wij verschillende expertises. Denk hierbij aan maatschappelijk werkers, verzorgenden IG, verpleegkundigen en een gedragswetenschapper. Ook zijn er vrijwilligers die hun steentje bijdragen door bijvoorbeeld te ondersteunen bij het wandelen, koken en tuinieren. 

wat wij bieden

Excellente zorg

Een vast en deskundig team van zorgprofessionals staat iedere dag klaar om de deelnemers een plezierige en zinvolle dag te bezorgen. Erve Knippert is al 19 jaar in het bezit van het ‘kwaliteitswaarborg zorgboerderijen’. 

Buitenleven

Een groot deel van het leven op een zorgboerderij speelt zich buiten in het groen af. Regen of zonneschijn, het werk gaat door. Meedraaien op de boerderij houd je in beweging en brengt een lach op je gezicht. 

Zorg op maat

De aangeboden zorg wordt volledig afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer en de mantelzorger(s). Niet zelden leren deelnemers hierdoor nieuwe talenten van zichzelf te ontdekken. Dit versterkt het gevoel van eigenwaarde. 

Verse maaltijd van boerenerf

Op Erve Knippert houden we van gezond en samen eten. Dagelijks wordt er een warme maaltijd geserveerd van seizoensgebonden producten van het boerenerf. Ingrediënten
komen vers en onbewerkt van het land. We bedenken en bereiden de gerechten samen.

Uniek dwaalbescherming systeem

Voor deelnemers met onder andere dementie en slechtziendheid, biedt ons dwaalbescherming systeem enorm veel bewegingsvrijheid en veiligheid op het grote boerenerf.. Daarnaast is het gehele erf toegankelijk voor rolstoel en rollator.

Gezelligheid

De verschillende werkzaamheden leiden tot divers sociaal contact en onderlinge betrokkenheid. Deelnemers voelen zich verantwoordelijk en ervaren positieve sociale steun.

Erve knippert

dagbesteding in kleine groepen aan ouderen (50+) met een lichamelijke, 
geestelijke en/of verstandelijke begrenzing

Video afspelen

We helpen u graag

U kunt hier uw vraag stellen. We nemen dan binnenkort contact met u op!

Dit is mijn CV

 

 

 Wie is Marga?

Marga Broekhuis, afkomstig uit een agrarisch ondernemersgezin, was vanaf 1975 tot 2001 werkzaam bij woon- en zorgcentrum het Saalmerink te Haaksbergen. Marga is hier gestart als verzorgende en werd na een jaar subhoofd. Anderhalf jaar later werd ze afdelingshoofd en was zij verantwoordelijk voor de coördinatie van een afdeling met 75 bewoners en 12 medewerkers. In deze functie heeft zij naast de directe zorg voor ouderen veel managementervaring opgedaan waardoor zij goed in staat is om uitvoering te geven aan coördinerende taken op afdelingsniveau. Ze groeide door en werd gevraagd om het project ‘Flankerend ouderenbeleid’ op te zetten. Ze gaf uitvoering aan, realiseerde en droeg de verantwoording voor de dagzorg, nachtzorg en tijdelijke 24-uurs opname voor zorgafhankelijke ouderen uit Haaksbergen en omstreken in het Saalmerink. Hierbij gaf zij uitvoering aan dagbesteding gericht op circa tien ouderen met beperkingen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Dit groeide uit tot 5 dagen per week dagzorg waar zij tot augustus 2001 teamleider van was.

Werkervaring

Marga heeft een professionele achtergrond in de ouderenzorg en heeft na haar vakopleiding een groot aantal jaren gewerkt als medewerker, coördinator en leidinggevende. Naast haar basisopleiding heeft ze aanvullende opleidingen gevolgd op het gebied van leiding geven, geriatrie en economische vorming. Daarnaast heeft ze tal van vakgerichte cursussen en trainingen gevolgd om haar kennis en expertise te vergroten. Haar cv is hieronder te vinden.

2001 – Heden

 • Zorgboerin en eindverantwoordelijke Zorgboerderij Erve Knippert en leidinggevende team Zorgboerderij Erve Knippert
 • Eindverantwoordelijk voor het dagelijks aansturen en managen van Zorgboerderij Erve Knippert.
 • Verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het totale zorgproces van de deelnemers, die de dagzorg bezoeken.
 • Verantwoordelijk voor het uitzetten van het beleid van Zorgboerderij Erve Knippert.
 • Leiding geven aan medewerkers en vrijwilligers
 
1975 – 2001
 
 • Leidinggevende zorgafdeling (75 bewoners)
 • Teamleider dagzorg het Saalmerink
 • Opzet en coördinator flankerend ouderenbeleid

Opleidingen

 • 1975 -1977 Middelbaar Dienstverlenende Gezondheids Opleiding. Verzorgende 
 • 1979 – Voortgezette opleiding bejaardenverzorgster 
 • 1980 – Geriatrie 
 • 1981 – Leiding geven 
 • 1982-1983 – Activiteiten begeleidster 
 • 1986 – Economische vorming toekomstig ondernemer (agrarische opleiding)

Cursussen
Periode: 1987 tot heden

 • Omgaan met depressieve ouderen
 • Til cursus
 • Aanbieden van dagelijkse activiteiten binnen dagbestedingsprojecten
 • Bloemschikken met deelnemers
 • Spreken in het openbaar
 • Gesprekstechniek
 • Basiscursus PGB voor organisaties
 • Bedrijfshulpverlening + AED
 • Thema-avond: PGB + manisch depressief
 • Studiedag: Hoe promoot ik ons bedrijf (2003)
 • Thema-avond: ADHD (2004)
 • Thema-avond: Geef me de vijf
 • Thema-avond: Agressie
 • Thema-avond: Parkinson
 • Thema-avond: Slechthorendheid
 • Thema-avonden: Dementie
 • Thema-avond: Stemmen in je hoofd
 • Thema-avond: begeleiding stagiaires
 • Verdieping AWBZ
 • Verdieping WMO Verdieping Coöperaties
 • Verdieping Harmonisatie Kwaliteit Zorg (HKZ)

We helpen u graag

Het spijt ons dat uw vraag (nog) niet op onze website staat vermeld.
Stel hem gerust in dit formulier en we nemen binnenkort contact met uw op!

[contact-form-7 id="915" title="Contactformulier 1"]