zorgboerderij

erve knippert

Wensgerichte Dagbesteding
voor ouderen 50+

Hoe het allemaal begon...

Marga Broekhuis begeleidde in het Saalmerink, een woon- en zorgcentrum in Haaksbergen, groepen ouderen die deelnamen aan de dagbesteding. Af en toe was er een oudere die aangaf: “Dit is niets voor mij, ik verveel mij, ik blijf thuis.” Een andere oudere zei: “Ik ben een buitenmens, ik hoor niet binnen te zitten. Ik wil een koe zien lopen en nuttig werk doen.”

Deze ouderen gaven dit aan omdat zij natuurliefhebber waren of altijd op een boerderij hadden gewerkt en geleefd. Zij voelden zich daarom niet thuis in een instelling. Zij waren niet met handwerken en knutselen grootgebracht en voelden zich bij deze vorm van dagbesteding niet nuttig. De wens van deze ouderen hield Marga bezig. In juni 2001 besloot zij daarom te starten met het bieden van dagbesteding op de boerderij van ‘Erve Knippert’. 

Erve Knippert is een fraai gelegen boerderij aan de Hulstweg in buurtschap Stepelo, in een afwisselend landschap van bossen, heide, weilanden en akkers. De boerderij ligt in het buitengebied van de gemeente Haaksbergen en grenst aan de openbare weg. Er is 9 hectare cultuurgrond in gebruik die op biologische wijze bewerkt wordt. Op deze cultuurgrond worden onder andere 20 stuks jongvee gehouden dat wordt opgefokt van kalf tot koe. Er lopen varkens en schapen in de wei en stal. Ook zijn er veel kleindieren zoals scharrelkippen, scharrel eenden, postduiven, konijnen, pauwen, katten en honden. Erve Knippert biedt de dieren vrije uitloop en enorm veel ruimte om te scharrelen op het fraaie erf, het aangrenzende bos en de houtwal. Op ongeveer 300 meter afstand is de boerderij met het openbaar vervoer te bereiken.

Video afspelen

Visie en missie

Onze visie is het bieden van een zinvolle, plezierige dagbesteding voor ouderen in een landelijke omgeving ter bevordering van de zelfredzaamheid en sociale contacten alsmede het ontlasten van mantelzorger(s). 

Onze missie is wensgerichte zorg verlenen voor ouderen vanuit aandacht en betrokkenheid, door uit te gaan van datgene wat een deelnemer wil en als belangrijk ervaart. Hierbij staat het meebeleven van het gewone dagelijkse leven in een huiselijke sfeer centraal. De boerderij is inspiratiebron bij alle werkzaamheden.

Kwaliteits
waarborging

Zorgboerderij Erve Knippert staat bij zorgaanbieders, zorgprofessionals, ouderen en mantelzorgers bekend vanwege het hoge kwaliteitsniveau en het unieke zorgaanbod. Het doel is dan ook om dit in stand te houden.

Meedoen aan het landelijke kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen is voor zorgboeren vrijwillig. Zorgboerderij Erve Knippert vindt dat deelnemers recht hebben op kwalitatief goede zorg en vindt het belangrijk om actief aan kwaliteit te werken en dit voor iedereen inzichtelijk te maken. Vanaf januari 2003 bestaat de mogelijkheid om het landelijk ontwikkelde kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen ter beoordeling voor te leggen aan de Federatie Landbouw en Zorg. In januari 2003 heeft Zorgboerderij Erve Knippert als eerste zorgboerderij van Nederland het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen ter toetsing  aangeleverd bij het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg. In het voorjaar van 2004 mocht Erve Knippert hierdoor landelijk als eerste het kwaliteitswaarborg certificaat in ontvangst nemen. Zorgboerderij Erve Knippert is de eerste zorgboerderij in Nederland die dit keurmerk al 18 jaar op rij met trots draagt. 

logo kwaliteitskeurmerk zorgboerderijen

Het team van zorgboerderij Erve Knippert blijkt ieder jaar opnieuw in staat om de wensgerichte en persoonlijke zorg, zoals beschreven in de missie en visie, te leveren. Dit blijkt onder andere uit het onafhankelijke tevredenheidsonderzoek dat wordt ingevuld door de deelnemers. 

Zo werden in 2021 de activiteiten met een  8,5 en de begeleiding met een 8,9 beoordeeld.

Ons team

Ons team bestaat uit enthousiaste zorgprofessionals die iedere week klaarstaan om de deelnemers een plezierige dag te bezorgen. Binnen ons team kennen wij verschillende expertises. Denk hierbij aan maatschappelijk werkers, verzorgenden IG, verpleegkundigen en een gedragswetenschapper. Ook zijn er vrijwilligers die hun steentje bijdragen door bijvoorbeeld te ondersteunen bij het wandelen, koken en tuinieren. 

wat wij bieden

Excellente zorg

Een vast en deskundig team van zorgprofessionals staat iedere dag klaar om de deelnemers een plezierige en zinvolle dag te bezorgen. Erve Knippert is al 18 jaar in het bezit van het ‘kwaliteitswaarborg zorgboerderijen’. 

Buitenleven

Een groot deel van het leven op een zorgboerderij speelt zich buiten in het groen af. Regen of zonneschijn, het werk gaat door. Meedraaien op de boerderij houd je in beweging en brengt een lach op je gezicht. 

Zorg op maat

De aangeboden zorg wordt volledig afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer en de mantelzorger(s). Niet zelden leren deelnemers hierdoor nieuwe talenten van zichzelf te ontdekken. Dit versterkt het gevoel van eigenwaarde. 

Verse maaltijd van boerenerf

Op Erve Knippert houden we van gezond en samen eten. Dagelijks wordt er een warme maaltijd geserveerd van seizoensgebonden producten van het boerenerf. Ingrediënten
komen vers en onbewerkt van het land. We bedenken en bereiden de gerechten samen.

Uniek dwaalbescherming systeem

Voor deelnemers met onder andere dementie en slechtziendheid, biedt ons dwaalbescherming systeem enorm veel bewegingsvrijheid en veiligheid op het grote boerenerf.. Daarnaast is het gehele erf toegankelijk voor rolstoel en rollator.

Gezelligheid

De verschillende werkzaamheden leiden tot divers sociaal contact en onderlinge betrokkenheid. Deelnemers voelen zich verantwoordelijk en ervaren positieve sociale steun.

Erve knippert

dagbesteding in kleine groepen aan ouderen (50+) met een lichamelijke, 
geestelijke en/of verstandelijke begrenzing

Video afspelen