zorgboerderij

erve knippert

dagbesteding
in kleine groepen

onze zorg

Zorgboerderij Erve Knippert biedt dagbesteding in kleine groepen aan ouderen (50+) met een lichamelijke, geestelijke en/of verstandelijke begrenzing. Zij genieten in groepen van circa 16 personen van de activiteiten die de boerderij en het buitenleven hen biedt. Deelnemers ervaren de sociale contacten die zij opdoen als zeer waardevol. Het voorkomt in veel situaties dat ouderen in een sociaal isolement raken. Deelnemen aan de dagbesteding draagt daarnaast bij aan het ervaren van een zinvolle en plezierige dag. Tevens zorgt de dagbesteding er in veel situaties voor dat deelnemers langer thuis kunnen blijven wonen omdat mantelzorgers worden ontlast. Mantelzorgers ervaren steun omdat zij tips en adviezen ontvangen ten aanzien van de begeleiding van hun naaste.

Activiteiten

Bij de keuze van de activiteiten wordt uitgegaan van de wensen en de mogelijkheden van de deelnemer. Niet zelden ontdekken zij hierbij nieuwe talenten van zichzelf. Dit versterkt het gevoel van eigenwaarde. Het ritme van de natuur en de loop van de seizoenen hebben grote invloed op de invulling van de dag. De werkzaamheden op de zorgboerderij zijn niet kunstmatig en gezocht, maar levensecht en enorm verschillend. De variatie in werkzaamheden versterken de motivatie en betrokkenheid van de deelnemers. Ook alleen mee beleven is mogelijk. 

Dagbesteding op Erve Knippert bestaat uit het meehelpen, meebeleven en meegenieten van alle activiteiten die de boerderij hen biedt. Denk hierbij aan:

 • Verzorgen van jongvee, schapen en kleindieren;
 • Werkzaamheden in moes- en siertuin;
 • Huishoudelijke werkzaamheden, onder andere koken en bakken met producten van eigen erf;
 • Verwerken van groenten en fruit van eigen erf;
 • Wandelen en fietsen;
 • Onderhoud aan gebouwen, dierenverblijven en timmer- en schilderwerkzaamheden.

wat wij bieden

Excellente zorg

Een vast en deskundig team van zorgprofessionals staat iedere dag klaar om de deelnemers een plezierige en zinvolle dag te bezorgen. Erve Knippert is al 18 jaar in het bezit van het ‘kwaliteitswaarborg zorgboerderijen’. 

Buitenleven

Een groot deel van het leven op een zorgboerderij speelt zich buiten in het groen af. Regen of zonneschijn, het werk gaat door. Meedraaien op de boerderij houd je in beweging en brengt een lach op je gezicht. 

Zorg op maat

De aangeboden zorg wordt volledig afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer en de mantelzorger(s). Niet zelden leren deelnemers hierdoor nieuwe talenten van zichzelf te ontdekken. Dit versterkt het gevoel van eigenwaarde. 

Verse maaltijd van boerenerf

Op Erve Knippert houden we van gezond en samen eten. Dagelijks wordt er een warme maaltijd geserveerd van seizoensgebonden producten van het boerenerf. Ingrediënten
komen vers en onbewerkt van het land. We bedenken en bereiden de gerechten samen.

Uniek dwaalbescherming systeem

Voor deelnemers met onder andere dementie en slechtziendheid, biedt ons dwaalbescherming systeem enorm veel bewegingsvrijheid en veiligheid op het grote boerenerf.. Daarnaast is het gehele erf toegankelijk voor rolstoel en rollator.

Gezelligheid

De verschillende werkzaamheden leiden tot divers sociaal contact en onderlinge betrokkenheid. Deelnemers voelen zich verantwoordelijk en ervaren positieve sociale steun.

Dit vinden deelnemers en mantelzorgers

Veel gestelde vragen

 • Welke activiteiten zijn er in de winter?

  In de winter is er keuze uit veel verschillende activiteiten. Denk hierbij aan:

  • Wandelen;
  • Fietsen;
  • Koken;
  • Bakken;
  • Verwerken van vruchten van de zomer en herfst, veelal  bessen en noten;
  • Was opvouwen / strijken / naaiwerkzaamheden;
  • Planten verpoten, bloemschikken;
  • Dieren voeren en verzorgen;
  • Schoonmaken van dierverblijven;
  • Onderhoud aan dierverblijven;
  • Nestkasten timmeren;
  • Hout kloven.

  Meehelpen mag maar hoeft niet. Ook enkel meebeleven is mogelijk.

 • Wanneer vindt de dagbesteding plaats?

  Dagbesteding op zorgboerderij Erve Knippert vindt iedere week plaats van maandag tot en met vrijdag van 09:30 uur tot 16:00 uur.

 • Wanneer kan iemand deelnemen aan dagbesteding op Erve Knippert?

  Dagbesteding op zorgboerderij Erve Knippert is bedoeld voor ouderen (50+). Vaak hebben zij een lichamelijke, cognitieve of sociale begrenzing. Neem via dit formulier vrijblijvend contact met ons op zodat wij kunnen meedenken met uw persoonlijke situatie.

 • Waar kan ik mij aanmelden voor dagbesteding op Erve Knippert?

  Leuk dat u zich wilt aanmelden voor dagbesteding op onze zorgboerderij! Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen, door te bellen naar 074-3676511 of te e-mailen naar info@erveknippert.nl.

 • Hoe wordt het vervoer geregeld?
  • Indien u deze mogelijkheid heeft kunt u zelfstandig of met behulp van naasten naar de zorgboerderij komen. Bijvoorbeeld per fiets, scootmobiel of met de auto.
  • Indien u een WMO indicatie heeft (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) geeft de gemeente zo nodig ook een indicatie voor het vervoer af. Indien u deze indicatie heeft zal Erve Knippert desgewenst een taxi voor u regelen.
  • Indien u een WLZ indicatie heeft (Wet Langdurige Zorg) bevat deze vaak ook een vervoersindicatie. Indien u deze indicatie heeft zal Erve Knippert desgewenst een taxi voor u regelen.
 • Hoe wordt de kwaliteit van de zorg gewaarborgd?

  Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

  Meedoen aan het landelijke kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen is voor zorgboeren vrijwillig. Zorgboerderij Erve Knippert vindt dat de deelnemers recht hebben op kwalitatief goede zorg en vindt het belangrijk om actief aan kwaliteit te werken en dit inzichtelijk te maken. Vanaf januari 2003 bestaat de mogelijkheid om het landelijk ontwikkelde kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen ter beoordeling voor te leggen aan de Federatie Landbouw en Zorg. In januari 2003 heeft Zorgboerderij Erve Knippert als eerste zorgboerderij van Nederland het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen ter toetsing aangeleverd bij het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg. In het voorjaar van 2004 mocht Erve Knippert hierdoor landelijk als eerste het kwaliteitswaarborg certificaat in ontvangst nemen.

  Elk jaar dienen wij ons jaarverslag in bij de Federatie Landbouw en Zorg. Iedere drie jaar vindt er een audit plaats. De jaarlijkse kwaliteitsjaarverslagen zijn te vinden op: https://www.zorgboeren.nl/zorgboerderijen/erve-knippert

  Tevredenheidsonderzoek

  De tevredenheid van de deelnemers over de geleverde diensten wordt jaarlijks getoetst middels een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek. Daarnaast vindt er meerdere keren per jaar een deelnemers-overleg plaats tussen een onafhankelijk persoon en de deelnemers van Zorgboerderij Erve Knippert, om te peilen hoe zij de geleverde zorg en diensten ervaren. Bevindingen worden (anoniem) teruggekoppeld en gebruikt om de zorg en het aanbod te verbeteren.

  De deelnemers beoordeelden in 2021 de activiteiten met een  8,5 en de begeleiding met een 8,9.