zorgboerderij

erve knippert

Wensgerichte Dagbesteding
voor ouderen 50+

Onze zorg

Marga Broekhuis begeleidde in het Saalmerink, een woon- en zorgcentrum in Haaksbergen, groepen ouderen die deelnamen aan de dagbesteding. Af en toe was er een oudere die aangaf: “Dit is niets voor mij, ik verveel mij, ik blijf thuis.” Een andere oudere zei: “Ik ben een buitenmens, ik hoor niet binnen te zitten. Ik wil een koe zien lopen en nuttig werk doen.”

Deze ouderen gaven dit aan omdat zij natuurliefhebber waren of altijd op een boerderij hadden gewerkt en geleefd. Zij voelden zich daarom niet thuis in een instelling. Zij waren niet met handwerken en knutselen grootgebracht en voelden zich bij deze vorm van dagbesteding niet nuttig. De wens van deze ouderen hield Marga bezig. In juni 2001 besloot zij daarom te starten met het bieden van dagbesteding op de boerderij van ‘Erve Knippert’.

Dagbesteding op Erve Knippert

Zorgboerderij Erve Knippert biedt iedere week van maandag tot en met vrijdag dagbesteding voor ouderen (50+) met een geestelijke, lichamelijke en/of sociale begrenzing. De dagbesteding bestaat uit het deelnemen aan de activiteiten die de boerderij en het buitenleven hen biedt. Deze vorm van dagbesteding sluit aan op de leefwijze van ouderen uit de agrarische sector en natuurliefhebbers. Meehelpen mag, ook alleen meebeleven is mogelijk.

Door de kleinschaligheid en de variatie in werkzaamheden op de boerderij kan zorgboerderij Erve Knippert voortdurend zorg op maat leveren. Dit houdt in dat de aangeboden zorg volledig wordt afgestemd op de wensen en de mogelijkheden van de deelnemer en de mantelzorger(s).  Aan deelnemers wordt een breed pakket aan activiteiten aangeboden. Denk hierbij aan het verzorgen van dieren, wandelen en fietsen, werken in de moes- en siertuin en huishoudelijke taken waaronder koken en bakken met producten van eigen erf. De wensen en mogelijkheden van de deelnemer staan centraal bij wat zij op een dag doen. De seizoensgebonden activiteiten versterken de motivatie en de betrokkenheid van de deelnemers. Het agrarisch werk daagt uit tot activiteit.

De dagbesteding zorgt voor structuur, ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en zingeving aan ouderen met een zorgvraag. De dagbesteding vervult ook een belangrijke steunfunctie voor mantelzorgers. Het geeft hen de mogelijkheid om maatschappelijk te blijven participeren en de zorg voor hun naaste langer vol te houden.

Vormen van dagbesteding op Erve Knippert

De dagbesteding wordt in twee vormen aangeboden. Zo is er dagbesteding in groepsverband voor ouderen die nuttig bezig willen zijn en samen met andere deelnemers kunnen genieten van het buitenleven en het sociale contact. Daarnaast wordt er individuele dagbesteding aangeboden in de vorm van 1-op-1 begeleiding. Dit is onder andere van toepassing op ouderen met forse cognitieve en/of gedragsproblemen die gebaat zijn bij een meer individuele begeleidingsvorm. Zij ontvangen extra persoonlijke aandacht in een prikkelarme omgeving. Lees hieronder meer over deze twee vormen van dagbesteding.

kleinschalige dagbesteding

De dagbesteding vindt iedere week van maandag tot en met vrijdag plaats in groepen van +/- 14 deelnemers. Deelnemers genieten samen van het buitenleven, het verzorgen van de dieren en het contact met anderen.

Individuele dagbesteding

De dagbesteding vindt plaats in de vorm van 1-op-1 begeleiding of in een groep van maximaal 3 personen. Vanzelfsprekend is er volop persoonlijke aandacht en begeleiding op maat.

Dit vinden deelnemers en mantelzorgers